Belgelerimiz

Belgelerimiz


tse belgesi
  • 21 Kasım 2013

Tse Belgesi

Üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşumuzun söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

Tse Belgesi


iso belgesi
  • 21 Kasım 2013

İso 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

İso 14001
  • iKalite Belgesi
  • 21 Kasım 2013

Kalite Belgesi

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Kalite Belgesi

  • 21 Kasım 2017